عایق های اکریلیک

 عایقهای اکریلیکی با توجه به تنوع به دو دسته تقسیم می گردند 

1-عایقهای اکریلیکی خالص 

2-عایقهای اکریلیکی ترکیبی 

 -------------------------------------------------------------------

1-عایقهای اکریلیکی خالص

این عایق بصورت رنگ میباشد و با توجه به خصوصیات مکانیکی جهت اجرا بر روی دیواره ها و سطوح شیب دار قابل استفاده می باشد.

2-عایقهای اکریلیکی ترکیبی 

عایقهای فوق معمولاً بصورت دو جزیی و از یک جزء پودر و یک جزء مایع تشکیل گردیده است و بر اساس فرمولاسیون با نسبت ترکیب وزنی مشخص ترکیب و اعمال می گردد . (طبق اطلاعات پیوست) CR166 & CL51 Henkel

جهت استفاده از این نوع عایق بازدید رایگان کارشناسان این شرکت توصیه میگردد.