عایق های رطوبتی پایه آب

امروزه مبحث عابقهای رطوبتی یک تخصص ویژه میباشد و با توجه به ورود عایقهای رطوبتی بر اساس تکنولوژیهای جدید و عدم پاسخگویی لازم عایقهای سنتی (پایه قیری) به نیاز مشتریان و در نتیجه به حاشیه رفتن استفاده آنها از بازار و استفاده از تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان موجب گردیده تا شرکت همایش ظرح و ابنیه پارس استفاده از عایقهای رطوبتی خاص را با کاربریهای تعریف شده  از کمپانی های معتبر در برنامه کاری خود قرار دهد.

این شرکت بارزینهای دو جزیی بر پایه آب نسبت به عایقکاری سطوح اقدام می نماید و از خصوصیات مثبت سیستمهای قابل ارائه به مشتریان ،موارد ذیل را اعلام می نماید.

1-اجرای سرد 

2-بدون بو ،

3-قابلیت ارتجاعی بیشتر نسبت به عایقهای پایه قیر 

4-تحمل برودت تا 30 درجه زیر صفر 

5-بهترین گزینه جهت مخازن آب آشامیدنی 

6-قابل اجرا در محیطهای مرطوب

 عکسهای عایق رطوبتی بام هنکل

 مشخصات فنی عایق رطوبتی هنکل CL51 

 مشخصات فنی عایق رطوبتی هنکل CR-166