عایق

عایقها:

امروز عایق ها شاخه ای بسیار تخصصی میباشد و با توجه به منسوخ شدن سیستم های عایق کاری قدیمی ، شرکت همایش طرح و ابنیه پارس با بهره گیری از دانش روز با استفاده از مواد تولیدی کمپانیهای معتبر خارجی نسبت به عایق کاری سطوح بر اساس تقسیم بندی های ذیل اقدام می نماید.

الف- عایقهای رطوبتی پایه آب :

این شرکت بارزینهای دو جزیی بر پایه آب نسبت به عایقکاری سطوح اقدام می نماید و از خصوصیات مثبت سیستمهای قابل ارائه به مشتریان ،موارد ذیل را اعلام می نماید.

1-اجرای سرد 

2-بدون بو 

3-قابلیت ارتجاعی بیشتر نسبت به عایقهای پایه قیر 

4-تحمل برودت تا 30 درجه زیر صفر 

5-بهترین گزینه جهت مخازن آب آشامیدنی 

6-قابل اجرا در محیطهای مرطوب 

ب- عایقهای پلی یورتان:

در سطوح رو باز که در معرض اشعه UV میباشد عایقهای پلی یورتان بهترین گزینه است 

ج- عایقهای اکریلیک:

عایق های فوق رزینهای اکریلیک می باشد که در سطوح دیواره ها و بامها با تشخیص کارشناسی شرکت اجرا میگردد.