کفپوش اپوکسی معمولی با مقاومت مکانیکی و شیمیایی متوسط

کفپوش اپوکسی معمولی با مقاومت مکانیکی و شیمیایی متوسط  جهت واحد های صنعتی و ساختمانی که نیاز به سطحی Anti pust نیاز دارند میباشد ، شرکت همایش طرح و ابنیه پارس آمادگي دارد تا با هزینه ای مناسب  نسبت به اجرای کفپوش اپوکسی یکپارچه و رنگی اقدام نمايد  موارد استفاده از اين نوع کفپوش را در چند مورد  مي توان بشرح ذیل ذکر نمود.

كفپوش صنعتي و ساختمانيدر محیطهای صنعتی :

1-سالنهای مونتاژ 

2-انبارهای ابزار و مواد اولیه یا تولید شده 

3-اطاقهای اداری 

4-موتورخانه ها 

5-کانتین غذا خوری کارخانه ها 

در محیطهای ساختمانی :

1-پارکینگها 

2-سالن اجتماعات 

3-سینماها 

4-سالنهای کنفرانس 

5-نمایشگاهها 

6-بیمارستانها ، درمانگاهها ، کلینیک ها ، مراکز جراحی سرپایی

7-اطاقهای عمل