کفپوش فایبر ضد اسید

از سیستم الیاف فایبر (MAT) با رزینهای اپوکسی ضد اسید میتوان جهت ترمیم و حفظ سطوح مخازن با کاربری های مختلف استفاده نمود . بيشترين كاربرد اين کفپوش در مخازن پساب، تصفیه خانه ها و ... مي باشد که توسط شرکت طرح و ابنیه پارس تهیه و اجرا می گردد.

کفپوش فایبر ضد اسید