کفپوش پلی یورتان تارتان

کفپوش تارتان نوع دیگری از کفپوشهای پلی یورتان می باشد که جهت پیستهای  دو  و میدانی و در جهت رفع نیاز ورزشی کشور به خارج توسط کادر مجرب شرکت طرح و ابنیه پارس ارائه می گردد .کفپوش تارتان ترکیبی از پلی یورتان و گرانول در دانه بندی و ضخامتهای مختلف می باشد .

کفپوش پلی یورتان تارتانکفپوش پلی یورتان تارتان