کفپوش پلی یورتان صنعتی

در بعضی از محیط های صنعتی که در معرض تنش و لرزش میباشند و امکان اجرای کفپوش اپوکسی در آنها نیست ، بهترین جایگزین کفپوشهای پلی یورتان صنعتی است که توسط شرکت طرح و ابنیه پارس اجرا می گردد.

کفپوش پلی یورتان صنعتی

روش اجرای کفپوش  پلی یورتان صنعتی


تجهیز کارگاه 
اجراي ساب خشك بر روي سطح 
تخليه درزها و تركها 
اجراي پرايمر پلی یورتان بر روي سطوح تركها و ژوئنها 
پر نمودن درزها و تركها با گروت پلی یورتان  
اجراي پرايمر پلی یورتان  بر روي كل سطح 
اجراي يك لايه ماستيك پلی یورتان  
بتونه كاري و لكه گيري سطوح
اجرای لایه دوم ماستیک پلی یورتان بر روی سطح
بتونه كاري و لكه گيري در صورت نياز
اجراي لايه Top Coat  به روش Orange peel 
بازرسي و كنترل نهايي