کفپوش پلی یورتان ورزشی

با توجه به خاصیت الاستیسیته بالای کفپوشهای پلی یورتان ، میتوان از آنها در سالنها و زمینهای ورزشی که احتمال زمین خوردن ورزشکاران زیاد است استفاده نمود که در نهایت باعث کاهش  آسیب به اعضاء بدن آنها می شود. شرکت طرح و ابنیه پارس این نوع کفپوشها را با رنگ بندی های متنوع اجرا می نماید .

کفپوش پلی یورتان ورزشی