کفپوش پلی یورتان Joint Sealer

بهترین گزینه جهت آبندی درزهای کفپوشهای پلی یورتان Expontion joint یا  joint sealer ،  رزینهای آب بندی پلی یورتان میباشد که توسط شرکت طرح و ابنیه پارس اجرا می گردد.

کفپوش پلی یورتان joint sealer