کفپوش Joint Sealer

بهترین گزینه جهت آبندی درزهای کفپوشهای پلی یورتان (Expontion joint )  ،  رزینهای آب بندی پلی یورتان میباشد که توسط شرکت طرح و ابنیه پارس اجرا می گردد.

آب بندی کفپوش