​کفپوش های آنتی استاتیک و کانداکتیو  در کلیه صنایع حساس‌به الکتریسته ساکن مانند صنایع مخابراتی ، نظامی ، هسته ای ، نیروگاهی ، پتروشیمی ، بانکها و... قابل اجرا می‌باشد . شرکت همایش طرح و ابنیه پارس پیشگام در ارائه و اجرای انواع کفپوش های آنتی استاتیک در سراسر ایران می باشد. 
کفپوش های آنتی استاتیک نیاز به زیر سازی ویژه ای داشته وشرکت همایش طرح و ابنیه پارس دراکثر موارد با زیرسازی پلیمری درابتدا نسبت به کف سازی اقدام نموده سپس با طراحی شبکه مسی با ضخامت و عرض محاسبه شده جهت کفپوش آنتی استاتیک مورد نیاز هر صنعت و بر اساس مقاومت اهمی تعریف شده نسبت به اجرای پرایمر آنتی استاتیک و سپس کفپوش آنتی استاتیک اقدام می نماید.
لازم بذکر است با توجه به حساسیت اجرای کفپوش آنتی استاتیک از کنترل دقیق هر مرحله ،در اجرای کفپوش آنتی استاتیک نبایستی غافل گردید و پس از اجرای لایه نهایی کفپوش آنتی استاتیک نسبت به تست کفپوش آنتی استاتیک اقدام می گردد و در صورت عدم قطعی در قسمتهای مختلف کفپوش آنتی استاتیک اتصال آن به شبکه ارت انجام می گردد.
شرکت همایش طرح و ابنیه پارس خدمات خود را در جهت طراحی و اجرای کفپوشهای آنتی استاتیک در صنایع مختلف زیر ارائه می نماید:
1-کفپوش آنتی استاتیک ( کانداکتیو ) جهت صنایع نظامی 
2-کفپوش آنتی استاتیک ( کانداکتیو ) جهت صنایع مخابراتی
3-کفپوش آنتی استاتیک ( کانداکتیو) جهت صنایع الکترونیکی 
4-کفپوش آنتی استاتیک ( کانداکتیو ) جهت صنایع رنگ سازی 
5-کفپوش آنتی استاتیک ( کانداکتیو ) جهت صنایع خودرو سازی 
6-کفپوش آنتی استاتیک ( کانداکتیو ) جهت صنایع پتروشیمی 
7-کفپوش آنتی استاتیک ( کانداکتیو ) جهت صنایع داروئی و بیمارستانی
8-کفپوش آنتی استاتیک ( کانداکتیو ) جهت صنایع حساس به بار الکتریسته ساکن
 

​کفپوش انتی استاتیک