​امروزه استفاده از رنگها در سازه هاي صنعتي و عمومي جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است . با توجه به موقعيتها و نيازهاي مختلف مصرف كنندگان رنگها در گريد هاي حلالي پايه آب (اكرايليك)، پليمري (رنگهاي اپوکسی و پلی یورتان ) و ... ارائه ميگردد.
شرکت طرح و ابنیه پارس با کسب مهارت و جلب نظر کارخانجات معتبر رنگ خدمات خود در اجرای رنگهای داخل و خارج ساختمان در محیطهای صنعتی و ساختمانی را بشرح ذیل ارائه می نماید .
1-رنگهای اپوکسی 
2-رنگهای پلی یورتان 
3-رنگهای اکریلیک 
4-رنگهای CAPAROL 
5-رنگهای  JOUTAN 

​​رنگ صنعتی و ساختمانی