بتن خود تراز بتنی روان است. اجرای بتن خود تراز نيازی به ويبره كردن بتن ندارد و به علت اثر وزن بتن تراز می شود.
با استفاده از بتن خود تراز بتن به صورتی ساده و آسان در قسمتهای مختلف سازه راه پیدا میکند. همچنین اجرای آن سر و صدای کمتری در هنگام بتن ريزی دارد. ازز دیگر مزایای استفاده از بتن خود تراز كاهش هزينه ها ساخت و ساز می باشد زیرا نیاز به ماشین آلات و کارگر کمتری دارد.
امروزه مزیت های استفاده از بتن خود تراز اقتصادی تر بودن و نیاز کمتر به نیروی متخصص برای اجرای بتن ریزی می باشد.
آزادی عمل بالاتر در زمان طراحی. استفاده از بتن خود تراز یا فوق روان موجب پرداخت بهتر سطوح بتنی می شود و امکان استفاده از مقاطع نازکتر با استفاده از این نوع بتن امکان پذیر می شود. با استفاده از بتن خود تراز یا بتن فوق روان محیط کارگاه ایمن تر می باشد همچنین موجب تسریع بتن ریزی نیز هست. بتن خود تراز دارای دوام و مقاومت بیشتر می باشد.
جهت مشاوره اجرای بتن خورتراز یا بتن فوق روان و مواد افزودنی مورد نیاز با کارشناسان همایش طرح و ابنیه پارس تماس بگیرید.