​استفاده از بتن در دنیای امروز به شكل گسترده ای رو به افزایش است. استحكام فشاری خوب بتن به همراه مقاوت كششی فولاد این دو ماده ارزشمند را به عنوان مصالح مناسب ساختمانی معرفی كرده است. به همین دلیل است كه بتن در تمام اركان ساخت و ساز بشر بسط و توسعه یافته است و به این علت می تواند در معرض شرایط محیطی مختلف قرار گیرد. بررسی اثر این محیطها بر روی بتن بسیار حائز اهمیت است.جهت استحكام و دوام بیشتر بتن از مواد اضافه شونده متفاوتی استفاده شده است. یكی از این اضافه شونده ها كه می توانند تولید ظاهر رنگی در بتن نمایند، پیگمنتهای موجود در مواد معدني هستند كه علاوه بر زيبايي باعث ايجاد مقاومت سايشي در بتن مي نمايد.
برای مشاوره در خصوص اجرای بتن های مقاوم رنگی با مشاورین همایش طرح و ابنیه پارس تماس بگیرید.