فضای سبز landscape

​​طراحی و اجرای فضا  های روف گاردن و فضا های سبز مجتمع ها ویلا ها و ساختمان های مسکونی با ترکیب نور و فضای سبز و ُآب نما توسط شرکت همایش و طرح ابنیه پارس انجام میگردد