​ 
 
کفپوش اپوکسی معمولی با مقاومت مکانیکی و شیمیایی متوسط  جهت واحد های صنعتی و ساختمانی که نیاز به سطحی Anti pust نیاز دارند میباشد ، شرکت همایش طرح و ابنیه پارس آمادگي دارد تا با هزینه ای مناسب  نسبت به اجرای کفپوش اپوکسی یکپارچه و رنگی اقدام نمايد  موارد استفاده از اين نوع کفپوش را در چند مورد  مي توان بشرح ذیل ذکر نمود.
در محیطهای صنعتی :
1-سالنهای مونتاژ 
2-انبارهای ابزار و مواد اولیه یا تولید شده 
3-اطاقهای اداری 
4-موتورخانه ها 
5-کانتین غذا خوری کارخانه ها 
در محیطهای ساختمانی :
1-پارکینگها 
2-سالن اجتماعات 
3-سینماها 
4-سالنهای کنفرانس 
5-نمایشگاهها 
6-بیمارستانها ، درمانگاهها ، کلینیک ها ، مراکز جراحی سرپایی
7-اطاقهای عمل 

​کفپوش اپوکسی معمولی