​کاشی کاری ضد اسید

​در سطوح صنعتی درمعرض اسید ها و قلیا های خوردنده با درصد غلظت و دمای بالا که کفپوش ها و پوشش های اپوکسی ضد اسید پاسخ گو نمیباشد  سیستم کاشی کاری ضد اسید با بند گشی های استاندارد(7mm) با مواد بند کشی برپایه ونیل استر , فنولیک , سیلیکات ,پتاسیم ,فوران ,که مقاومت شیمیایی بالایی در مقابل انواع اسید ها قلیا ها نمک ها حلال ها مشتقات نفتی دارند اجرای میگردد