​کفپوش پلی یورتان ورزشی

​کفپوش های پلی یورتان ورزشی برپایه رزین های پلیورتان با زیرسازی گرانول و بایندر بصورت یک پارچه و یا رولی و با تنوع رنگ با ضخامت های مختلف قال اجرا میباشد