ژئوممبران ها غشاهاي آب بند و غير قابل نفوذ پليمري بر پايه پلي اتيلن ، پلي يروپيلت و PVC مي باشند كه در ضخامت هاي مختلف و با مقاومت هاي مكانيكي و ضريب انعطاف پذيري متغير به صورت صاف و زبر (مضرس ) توليد و ارائه مي گردند. از اين مواد جهت ايجاد سطوح آب بند و ايزوله از قبيل ساخت لاگون هاي تصفيه خانه فاضلاب ، كانال هاي آب رساني ، مخازن ذخيره آب آشاميدني ، مواد نفتي و شيميايي ، ساخت سايت هاي دفن بهداشتي زباله (LAND-FILL ) ، درياچه هاي مصنوعي و استخر هاي پرورش آبزيان، ايزولاسيون و عايق بندي سازه هاي زيرزميني استفاده مي گردد. از مزاياي به كارگيري ژئوممبران كاهش هزينه هاي ساخت در قياس با ساير روش ها و افزايش سرعت اجرا مي باشد علاوه بر آن سيستم ساخته شده با اين مواد به لحاظ انعطاف پذيري داراي عملكرد به مراتب بهتري نسبت به سازه هاي صلب بتني در برابر نيروهاي ديناميكي مانند زلزله در مناطق زلزله خيز و همچنين نشست هاي نامتقارن  سازه مي باشد.

ژئوممبران